თანამშრომლების დასწრების აღრიცხვისა და მართვის პროგრამა

პერსონალის აღრიცხვის პროგრამა

ჩვენს წარმოგიდგენთ ახალ აპარატს. ეს არის „თანამშრომელთა აღრიცხვის სიტემის“ აპარატი. ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ ჭკვიან თვისებებთან ერთად ჩვენს აპარატს გააჩნია საბუღალტრო კონტროლი. თვის ბოლოს ჩვენს მიერ წარმოებული აპარატი დაითვლის თანამშრომელთა დასწრებას და ამის შემდგომ სწორად დაიანგარიშებს მათთვის გასაცემ ხელფასს.

პერსონალის აღრიცხვის პროგრამა
სამუშაო განრიგები

სამუშაო განრიგები

ნეთ სითის ონლაინ პლატფორმა მოსახერხებელია იმ კომპანიებისთვისაც, სადაც ხშირია სხვადასხვა სამუშაო გრაფიკების მქონე თანამშრომელთა რაოდენობა. უფლებამოსილ პირს შეუძლია მარტივად შეადგინოს ამა თუ იმ ჯგუფის სამუშაო გრაფიკი და ასევე ინდივიდუალური განრიგები, შესაძლებლობა ექნებათ ცვლილებები შეიტანონ გაწერილ განრიგში., ასევე შეუზღუდავია სამუშაო ცვლის შექმნა.

კონტაქტი

რეპორტები

კომპანიებს შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ წინასწარ განსაზღვრული ყველა საჭირო რეპორტი დროის ნებისმიერ შუალედში. რეპორტის სახით შეიძლება წარმოდგენილ იქნას სრული განრიგი მონაცემთ ბაზაში არსებული მონაცემების გათვალისწინებით. რეპორტების საშუალებით თქვენ შეგეძლებათ ამოიღოთ თქვეენთვის სასურველი ინფორმაცია დღეების, თვეების ან წლების მიხედვით., დაგვიანების, ადრე გასვლის, ნამუშევარი საათების, გაცდენილი საათების, ხელფასების შესახებ. აწარმოოთ სხვადასხვა სახის ფინანსური მონიტორინგი. ყოველი რეპორტის ექსპორტი შესაძლებელია Excel-ისა და PDF ფაილების ფორმატში.

დაგვიკავშირდით

რეპორტები
ხელფასების ავტომატური დაანგარიშება

ხელფასების ავტომატური დაანგარიშება

სისტემა საშუალებას გაძლევთ დაზოგოთ დრო, რადგან თვის ბოლოს ჩვენი სისტემა ავტომატურად დაიანგარიშებს თანამშრომელთა საათობრივ თუ ფიქსირებულ ხელფასებს, ყველა საჭირო დოკუმენტის , ინდივიდუალური ხელშეკრულებების და არსებული დადგენილი სტანდარტების გათვალისწინებით. როგორიცაა მაგალითად: მივლინება, დისტანციური სამუშაო, შვებულება, დეკრეტი, ბონუსები და ა.შ.

კონტაქტი

სამუშაო დროის აღრიცხვის excel ის ფორმატი

გამოიყენეთ კანონმდებლობით სავალდებულო ფორმები, ინფორმაციის მარტივად ექსპორტი ექსელის და PDF ფორმატებში მარტივად მოხდება დასწრების ტაბელის გენერირება და ექსპორტი ექსელის ფორმატში , სადაც გამოიყოფა ნორმირებული სამუშაო საათების რაოდენობა, დღის და ღამის პერიოდში, ზეგანაკვეთური სამუშაო, შვებულება, დეკრეტი, საავადმყოფოს ფურცელი, გაცდენილი საათების რაოდენობა და სხვ. იმ შემთხვევაში თუ თანამშრომლები დააფიქსირებენ მოსვლის და წასვლის დროს აღნიშნული ინფორმაციები თვის ბოლოს ავტომატურად გადაიტანება აღნიშნულ ექსელის ფორმატში, რაც მოგცემთ შესაძლებლობას დაზოგოთ დრო და ძალისხმევა.

დაგვიკავშირდით

სამუშაო დროის აღრიცხვის excel ის ფორმატი

ადამიანური რესურსების ადმინისტრირება

მარტივად აღრიცხეთ თანამშრომელთა ზეგანაკვეთური სამუშაო საათები, მივლინებები, შვებულება, დისტანციური სამუშაო და ა.შ თუ მაგალითად, ნამუშევარი საათების რაოდენობამ გადააჭარბა ნორმირებული სამუშაო საათების რაოდენობას, ზედმეტად ნამუშევარი დრო გამოიტანება და დაჯამდება ცალკე, როგორც ზეგანაკვეთური ნამუშევარი., ასევე შესაძლებელია მიეთითოს თითოეული თანამშრომლის შვებულება/დეკრეტი/ბიულეტენი შესაბამისი დროის პერიოდის განსაზღვრით. გამოყოფილია ოფიციალური უქმე დღეები.

კონტაქტი

დამატებითი კითხვის შემთხვევაში ჩვენი ოპერატორები დაგეხმარებიან

მოქნილი ინტერფეისი თანამშრომლებისთვის

თითოეულ თანამშრომელს ექნება ინდივიდუალური პირადი კაბინეტი, სადაც შეეძლებათ მარტივად გააკონტროლონ პირადი სამუშაო საათები და გაეცნონ ნამუშევარი დღის რეპორტს., გადაამოწმონ სხვადასხვა აღწერილი ინფორმაციების სისწორე შეავსონ შვებულების განაცხადი და სხვ. შეავსონ შვებულების განაცხადი და სხვ. შესაძლებელია გარკვეული დღეების გასვლის შემდეგ ხელფასის ნახვა და ასევე შეუძლიათ ნახვა თუ რამდენი დღე გამოიყენეს შვებულების და რამდენი დარჩათ.

დაგვიკავშირდით

მოქნილი ინტერფეისი თანამშრომლებისთვის
ბლოგი

საგანმანათლებლო ბლოგი

View Archives

×

Awesome Customer Support

Do you need help?

32 2 121 120

ნეთ სითის ოპერატორთან დაკავშირება უფასოა

გთხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ველები რათა მოხდეს უფასო ზარის განხორციელება ნეთ სითის ოპერატორთან.

დადასტურება