თანამშრომლების დასწრების აღრიცხვისა და მართვის პროგრამა

პერსონალის აღრიცხვის პროგრამა

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ,ინოვაციურ იდეებზე დაფუძნებულ ჭკვიან სისტემებს,რომელიც თქვენს ყოველდღიურობას გაამარტივებს.ნეთ სითი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს kadrebi.ge-ის hr ადმინისტრირების ინოვაციურ ელექტრონულ სისტემას, რომელიც სრულად მორგებულია საქართველოს შრომის კოდექსზე.აღნიშნული მოწყობილობის და სისტემის გამოყენება დაგაზოგინებთ დროს და მოგცემთ საშუალებას,სრული სიზუსტის დაცვით მიიღოთ რეგულაციების მიხედვით საჭირო რეპორტები, შეგიძლიათ ნახოთ ნებისმიერი თანამშრომლის მოსვლა-წასვლა, ნამუშევარი საათები, ნებისმიერი დღის/თვის ჭრილში, ზეგანაკვეთური სამუშაო, შვებულება და ა.შ. გააციფრულეთ hr პროცესები,მეტი კომფორტისთვის!

პერსონალის აღრიცხვის პროგრამა
სამუშაო განრიგები

სამუშაო განრიგები

ნეთ სითის ონლაინ პლატფორმა მოსახერხებელია იმ კომპანიებისთვისაც, სადაც ხშირია სხვადასხვა სამუშაო გრაფიკების მქონე თანამშრომელთა რაოდენობა. უფლებამოსილ პირს შეუძლია მარტივად შეადგინოს ამა თუ იმ ჯგუფის სამუშაო გრაფიკი და ასევე ინდივიდუალური განრიგები, შესაძლებლობა ექნებათ ცვლილებები შეიტანონ გაწერილ განრიგში., ასევე შეუზღუდავია სამუშაო ცვლის შექმნა.

კონტაქტი

რეპორტები

კომპანიებს შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ წინასწარ განსაზღვრული ყველა საჭირო რეპორტი დროის ნებისმიერ შუალედში. რეპორტის სახით შეიძლება წარმოდგენილ იქნას სრული განრიგი მონაცემთ ბაზაში არსებული მონაცემების გათვალისწინებით. რეპორტების საშუალებით თქვენ შეგეძლებათ ამოიღოთ თქვეენთვის სასურველი ინფორმაცია დღეების, თვეების ან წლების მიხედვით., დაგვიანების, ადრე გასვლის, ნამუშევარი საათების, გაცდენილი საათების, ხელფასების შესახებ. აწარმოოთ სხვადასხვა სახის ფინანსური მონიტორინგი. ყოველი რეპორტის ექსპორტი შესაძლებელია Excel-ისა და PDF ფაილების ფორმატში.

დაგვიკავშირდით

რეპორტები
ხელფასების ავტომატური დაანგარიშება

ხელფასების ავტომატური დაანგარიშება

სისტემა საშუალებას გაძლევთ დაზოგოთ დრო, რადგან თვის ბოლოს ჩვენი სისტემა ავტომატურად დაიანგარიშებს თანამშრომელთა საათობრივ თუ ფიქსირებულ ხელფასებს, ყველა საჭირო დოკუმენტის , ინდივიდუალური ხელშეკრულებების და არსებული დადგენილი სტანდარტების გათვალისწინებით. როგორიცაა მაგალითად: მივლინება, დისტანციური სამუშაო, შვებულება, დეკრეტი, ბონუსები და ა.შ.

კონტაქტი

სამუშაო დროის აღრიცხვის excel ის ფორმატი

გამოიყენეთ კანონმდებლობით სავალდებულო ფორმები, ინფორმაციის მარტივად ექსპორტი ექსელის და PDF ფორმატებში მარტივად მოხდება დასწრების ტაბელის გენერირება და ექსპორტი ექსელის ფორმატში , სადაც გამოიყოფა ნორმირებული სამუშაო საათების რაოდენობა, დღის და ღამის პერიოდში, ზეგანაკვეთური სამუშაო, შვებულება, დეკრეტი, საავადმყოფოს ფურცელი, გაცდენილი საათების რაოდენობა და სხვ. იმ შემთხვევაში თუ თანამშრომლები დააფიქსირებენ მოსვლის და წასვლის დროს აღნიშნული ინფორმაციები თვის ბოლოს ავტომატურად გადაიტანება აღნიშნულ ექსელის ფორმატში, რაც მოგცემთ შესაძლებლობას დაზოგოთ დრო და ძალისხმევა.

დაგვიკავშირდით

სამუშაო დროის აღრიცხვის excel ის ფორმატი

ადამიანური რესურსების ადმინისტრირება

მარტივად აღრიცხეთ თანამშრომელთა ზეგანაკვეთური სამუშაო საათები, მივლინებები, შვებულება, დისტანციური სამუშაო და ა.შ თუ მაგალითად, ნამუშევარი საათების რაოდენობამ გადააჭარბა ნორმირებული სამუშაო საათების რაოდენობას, ზედმეტად ნამუშევარი დრო გამოიტანება და დაჯამდება ცალკე, როგორც ზეგანაკვეთური ნამუშევარი., ასევე შესაძლებელია მიეთითოს თითოეული თანამშრომლის შვებულება/დეკრეტი/ბიულეტენი შესაბამისი დროის პერიოდის განსაზღვრით. გამოყოფილია ოფიციალური უქმე დღეები.

კონტაქტი

დამატებითი კითხვის შემთხვევაში ჩვენი ოპერატორები დაგეხმარებიან

მოქნილი ინტერფეისი თანამშრომლებისთვის

თითოეულ თანამშრომელს ექნება ინდივიდუალური პირადი კაბინეტი, სადაც შეეძლებათ მარტივად გააკონტროლონ პირადი სამუშაო საათები და გაეცნონ ნამუშევარი დღის რეპორტს., გადაამოწმონ სხვადასხვა აღწერილი ინფორმაციების სისწორე შეავსონ შვებულების განაცხადი და სხვ. შეავსონ შვებულების განაცხადი და სხვ. შესაძლებელია გარკვეული დღეების გასვლის შემდეგ ხელფასის ნახვა და ასევე შეუძლიათ ნახვა თუ რამდენი დღე გამოიყენეს შვებულების და რამდენი დარჩათ.

დაგვიკავშირდით

მოქნილი ინტერფეისი თანამშრომლებისთვის
გაიგე მეტი

ხშირად დასმული შეკითხვები

რატომ უნდა იყიდოთ სამუშაო დროის აღრიცხვის პროგრამა?

კომპანიაში/ორგანიზაციაში დისციპლინის შესანარჩუნებლად დასწრების სისტემის არსებობა სავალდებულოა. დასწრების პროგრამული უზრუნველყოფა არის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდი თანამშრომლების ნამუშევარი საათების და საჭირო რეპორტების სანახავად. აქვს უფრო მეტი უპირატესობა და ნაკლები ცდომილება, ვიდრე მატერიალური ფორმით აღრიცხვის წარმოებას.

რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სარგებელი სამუშაო დროის ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემის გამოყენებისას?

პროგრამული ადმინისტრირების ონლაინ სისტემის მნიშვნელოვანი უპირატესობებია: მოწყობილობის პროგრამაში ავტომატურად ასახვა სამუშაო დროის მონაცემების წამის სიზუსტით და ცდომილებების დაყვანა მინიმუმამდე. ადამიანური და დროის რესურსის დაზოგვა. თანამშრომლების ხელფასის ზუსტი და ავტომატური დაანგარიშება. პროდუქტიულობისა და ეფექტურობის გაზრდა. ადმინისტრაციული პროცესების მარტივად მართვა, ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით.

რა არის თანამშრომელთა სამუშაო დროის აღრიცხვის სისტემის მთავარი ამოცანა?

შესაძლებელია თითოეულ თანამშრომელზე მიიღოთ წინასწარ განსაზღვრული ყველა საჭირო რეპორტი დროის ნებისმიერ შუალედში: მოსვლა-წასვლის, ნამუშევარი საათების, ზეგანაკვეთურების, მივლინებების, შვებულებების, ხელფასების, გაცდენილი საათების და ა.შ შესახებ.

რატომ უნდა აირჩიოთ ნეთ სითის სამუშაო დროის ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემა?

ნეთ სითის პერსონალის ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემა მარტივად ინტეგრირდება თქვენ მობილურ ტელეფონებშიც, ზედმეტი მოწყობილობების გარეშე და აღრიცხვის წარმოება ხდება მარტივი მეთოდით-ონლაინ.რეპორტების მიღება, სხვადასხვა ინფორმაციების მიღება/ შენახვა მარტივად. პროფილზე იდენტიფიცირებისთვის ფოტოს განთავსება, სამუშაო საათების და ცვლების განსაზღვრა., უზრუნველყოფს შვებულების მოთხოვნის შესაძლებლობას თანამშრომლის მხრიდან, ხოლო ადმინისტრატორი შეძლებს დადასტურებას ან უარყოფას. ნამუშევარი საათების ნახვა ნებისმიერი დღის/თვის ჭრილში. ნეთ სითის აღნიშნული ელექტრონული სისტემით მომსახურების მიღება შეგიძლიათ ხელმისაწვდომ ფასად შედარებით იაფად სხვა კონკურენტი პროგრამული ონლაინ პლატფორმებისგან განსხვავებით. სრულად მორგებულია მომხმარებლების ინდივიდუალურ მითხოვნებზე.

ჭკვიანი ბიზნესები გვენდობიან

ჩვენი პარტნიორები

ბლოგი

საგანმანათლებლო ბლოგი

View Archives

×

Awesome Customer Support

Do you need help?

32 2 121 120

ნეთ სითის ოპერატორთან დაკავშირება უფასოა

გთხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ველები რათა მოხდეს უფასო ზარის განხორციელება ნეთ სითის ოპერატორთან.

დადასტურება